Dịch vụ

Cung cấp các giải pháp công nghệ.

App - Game - Web

Phát triển ứng dụng - game - web

Tiền điện tử

Nghiên cứu, đầu tư.

Sản phẩm

Các dự án ấn tượng.

1Giây: Tìm số

Trò chơi trí tuệ

Hướng đạo: Morse

Công cụ

Hướng đạo: Semaphore

Công cụ

Giới thiệu

Một vài thông tin về chúng tôi.

  • T12-2017

    Chào thế giới

    Chào thế giới

  • T2 - 2019

    1Giây: Tìm số

    Trò chơi đầu tiên

Đội nhân sự của chúng tôi

Mỗi người một kỹ năng

My Nguyen

GĐ Công nghệ

Y Nguyen

GĐ Tài chính

Thien Pham

GĐ Kinh doanh

uPochy

Chuyên gia iOS

vn.megamind

Chuyên gia Android

Na Do

Chuyên gia đồ họa

Kết hợp tất cả thành một. Chúng tối có những dự án tuyệt vời.

Liên lạc với chúng tôi

Kể với chúng tôi bất cứ điều gì bạn cần